Organisationsutveckling

 Vi stöttar genom:

 • Stöd för organisationer och chefer i utvecklings- och förändringsprocesser
 • Kartläggning/analys
 • Facilitering och workshops
 • Organisation och ledarskapsutveckling
 • Analys och utveckling av organisationskultur, värdegrund och medarbetarskap

Fritsch & co AB Gestaltterapi Chefshandledning och Organisationsutveckling Göteborg

I samverkan med Barrett Values Center mäter vi kulturen i organisationen och bland ledarskapet. Läs mer på KLAR

Ledningsgrupps- och teamutveckling

Vi erbjuder stöd kring:

 • Formulering av uppdrag och syfte
 • Identifiering av strategiska frågor och mål
 • Utvecklande av mötesformer och möteseffektivitet
 • Verktyg för att stärka den psykologiska tryggheten och samarbetsklimatet, där fokus ligger på att bli ett samspelt team
 • Utöka förmågan att driva strategisk utveckling och förändringsarbete
 • Utvecklande av kultur, värdegrund och ledarskap