KLAR — Ett förändringsarbete för
arbetsmiljön i hela organisationen

KLAR-Kultur och Ledarskap i Arbetslivet är ett Ledar– och medarbetarutvecklingsprogram för att utveckla organisationskulturen och arbetsmiljön inifrån och ut.
Syftet är att skapa klarhet i:
· Det som ”sitter i väggarna”, det vill säga beteenden och attityder som påverkar den nuvarande kulturen och arbetsmiljön
· Hur medarbetarna beskriver den önskade kulturen och arbetsmiljön
· Vad som behöver göras annorlunda för att skapa den önskade transformationen och förändringen. Vilka beteenden bidrar till den önskade kulturen? Hur skapas den förändringen?
Utveckla kulturen för att nå önskat läge
Med resultatet från KLAR kulturmätningen kan vi utläsa de högst rankade utvecklingsområdena i organisationen. Utifrån dessa kan ni starta er kulturresa och genomföra den förändring ni vill göra. Då kan ni alla vara den förändringen ni vill se. Kulturförändring mot önskat läge är en förändring både i attityder, tankar och beteenden.
För att skapa en ny kultur, ett nytt arbetsklimat, behöver alla inblandade reflektera över sin egen roll och inverkan på helheten. Vad kan just jag bidra med som är en del i det önskade läget?
”Alla i sammanhanget är med och bidrar till den upplevda kulturen, ingen är en del utan att påverka.”