Parterapi Gestaltterapi

I parterapi fokuserar vi på att öka medvetenheten om här-och-nu-upplevelser samt på att utforska interaktioner och mönster mellan partnerna. Terapeuten kan uppmuntra ökad medvetenhet om kroppsspråk, känslor och tankar för att främja självinsikt och förståelse för den andra parten. Genom att utforska hur varje partner upplever och tolkar situationer kan gestaltterapeuten hjälpa paret att hitta nya sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra.
Vi månar om att skapa en trygg miljö där båda parter känner sig hörda och respekterade. 
Vi har mottagning i Lerum och Göteborg.
Vi tar emot klienter för Samtalsterapi samt parterapi och är Auktoriserade Gestaltterapeuter genom SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter. En gestaltterapeut som är ansluten till SAG uppfyller föreningens kriterier och krav på utbildning, handledning, fortbildning och har en ansvarsförsäkring kopplad till sin verksamhet. 
Fritsch & co AB Gestaltterapi Chefshandledning och Organisationsutveckling Göteborg