personligutveckling

Ledarhandledning

Självledarskap och att leda andra 

Ledarhandledning

Självledarskap och att leda andra
 • Teamutveckling
 • Konflikthantering
 • Ledarcoaching

Ledarskapsutveckling

Insatser kring ledarskapsutveckling riktar sig mot enskilda chefer och ledningsgrupper. Arbetet syftar till att hjälpa till att bygga en verksamhet som är långsiktigt hållbar och som tjänar organisationens mål och syfte på bästa sätt.

 • Individuell coachning och handledning

 • Chefshandledning i grupp

Ledningsgrupps- och teamutveckling

Effektiva och väl presterande team och ledningsgrupper är i ständig utveckling 

För att skapa utveckling och lärande erbjuder vi stöd i:

 • Formulering av uppdrag och syfte

 • Identifiering av strategiska frågor och mål

 • Utvecklande av kommunikation och mötesformer

 • Öka förmågan att tycka olika och sortera i konflikter

 • Verktyg för att stärka den psykologiska tryggheten och samarbetsklimatet.

 • Öka förmågan att driva strategisk utveckling och förändringsarbete

 • Utvecklande av kultur och värdegrund.

Fritsch & co AB Gestaltterapi Chefshandledning och Organisationsutveckling Göteborg