Personlig utveckling

Självledarskap

Gestaltterapi

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd ska kunna bestämma kursen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligt, relationellt, likaväl som proffessionellt och politiskt.
Läs mer om Gestaltterapi här.
Vi har mottagning i Lerum och Göteborg.
Vi tar emot klienter för Invididualterapi samt parterapi och är Auktoriserade Gestaltterapeuter genom SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter. En gestaltterapeut som är ansluten till SAG uppfyller föreningens kriterier och krav på utbildning, handledning, fortbildning och har en ansvarsförsäkring kopplad till sin verksamhet. 

Lottas målarkurser

Intuitionen, kontakten med mina gränser och behov är fundamentala när jag ska leda, både mig själv och andra i livet. Genom lusten och utforskandet i måleriet tränar och upptäcker vi allt detta.

Du kommer få med dig bland annat:
Användbara teorier och praktiska tips inom måleri, färg och kompositionslära samt verktyg i personlig utveckling och livshantering.
Läs mer om Lottas målarkurser här