RUT - Reflektion och utveckling i grupp

Ett utvecklingkoncept med syfte att skapa självorganiserande Reflektions- och Utvecklingsgrupper med lång hållbarhet. Konceptet består av fem utbildningstillfällen under ledning av konsult. Därefter är tanken att gruppen ska leva sitt eget liv med möjlighet till stöd av oss som konsulter vid behov.

RUT-grupper är ett sätt att mötas och utvecklas på ett personligt och professionellt plan genom reflektion och samtal med andra. Varje RUT-grupp startar med ett tema.

Den bärande idén är att vi växer genom möten. Det är utvecklande att formulera för andra vad man brottas med och vad man har lyckats med. Att ta del av hur andra förhåller sig till och har löst liknande angelägenheter ger perspektiv på den egna situationen. Att dessutom berika sig genom gemensamma reflektioner kring artiklar, poddar, videoklipp mm. bidrar till insikter, lärande och utgör ofta en sporre till den egna utvecklingen. 

RUT-filosofin

RUT konceptet vilar på värderingarna likvärdighet, ömsesidighet och ett uppskattande förhållningssätt. Med målet att skapa hög psykologisk trygghet och vara en plats för att provtänka tillsammans.

I en RUT-grupp är alla likvärdiga, ingen är mer expert än någon annan, ingen är ledare eller blir ledare under tiden. Alla har olika bidrag in i gruppen. I RUT-gruppen delar medlemmarna ömsesidigt och i förtroende vad de tänker att de kan och förstår. Vad de brottas med att förstå eller vilka angelägenheter de har kring det som är temat för gruppen.  

I ömsesidigheten och det uppskattande förhållningssättet ligger att alla medlemmar i RUT-gruppen är där för att växa och utvecklas. Alla i RUTgruppen är där för sin egen och varandras del med ett nyfiket och uppskattande bemötande och förhållningssätt. Alla reflektioner möts som är intressanta och utvecklande.

RUT-grupp

Uppstart och fem utbildningstillfällen

Syftet med utbildningen är att forma en struktur och kultur som gör RUTgruppen trygg och hållbar över tid. En RUT-grupp består av fem till tio medlemmar. Det valda ämnet varvas med utbildning i teorier kring följande:

 • Olika beslutsmodeller för självorganiserade grupper

 • Kort introduktion i gruppdynamik, IMGD

 • Kort introduktion i principer för självorganisering

 • Kort introduktion i reflektionsverktyget BUJO

 • Möjlighet att göra en Barrett PVA, Personal Values Assessment

 • Samarbetsprinciper

Igångsättaren/konsulten är inte en ledare för gruppen och kommer att lämna gruppen efter 5 tillfällen. Från tillfälle 6 och framöver så är gruppen på egen hand. Igångsättaren kommer att vara i kontakt med gruppen för att se hur det går och vid behov stötta gruppen i olika angelägenheter med möjlighet att lägga till moduler med utbildning och föreläsningar i valda ämnen. 

Att leda utan chefsmandat

RUT-grupp

Med 13 års erfarenhet av att leda utvecklingsteam bjuder David in till ömsesidigt lärande och utveckling enligt RUT-filosofin, med det utmanande temat att leda utan att ha chefsmandat.

 • För dig som är team- eller gruppledare och vill lära dig mer om gruppdynamik

 • För dig som är nyfiken på självorganisering i praktiken

 • För dig som vill utvecklas tillsammans med andra i en trygg miljö

De 5 första planerade tillfällena är
Onsdag 21/8  kl 8:30 - 11:30
Onsdag 11/9  kl 8:30 - 11:30
Onsdag 2/10  kl 8:30 - 11:30
Onsdag 23/10 kl 8:30 - 11:30
Onsdag 13/11 kl 8:30 - 11:30

Plats :
HumaNova
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Kostnad för att gå med i denna RUT-grupp är 5900:-
Inklusive :
Lokalkostnad för 5 tillfällen, igångsättare 5 tillfällen,  1 bujo + några pennor , enkel fika vid varje tillfälle, organisationskonstallationsfigurer

Namn
Jag anmäler mig till RUT-grupp
Leda utan chefsmandat
E-post Meddelande
Betala via faktura eller swish
Faktura
Swish
Jag accepterar integritetspolicyn Anmälan till RUT grupp

Strukturera din vilja med BUJO

RUT - introduktion, Digital Workshop 
4/6 kl 08:00-09:00

BUJO-Bullet Journal. Ett strukturerat planeringsverktyg för kreativitet, visioner och ideér.
David guidar och inspirerar 

 • För dig som ibland har idéer som slocknar för att du inte tar hand om dem

 • För dig som vill hitta en struktur i att reflektera och märka efter vad du egentligen vill

 • För dig som vill hitta en struktur att se din personliga utveckling i vardagen

Denna RUT grupp är detta enda tillfälle

Kostnad för detta tillfälle är 500 :- faktura eller swish

I god tid innan tillfället kommer du få ett mail med en länk till ett Zoom möte.Namn
Jag anmäler mig till RUT-introduktion, BUJO
Strukturera din vilja med BUJO
E-post Meddelande
Betala via faktura eller swish
Faktura
Swish
Jag accepterar  integritetspolicyn Anmälan till RUT grupp

Vill du veta mer?

Låter detta spännande och intressant?
Tveka inte att kontakta oss för att få veta lite mer om hur vi kan stötta dig och din organisation