Vision och värdegrund


VAD

Denna workshop syftar till att ta fram en vision för framtiden och vad som är viktigt på vägen dit. Hur vägen ser ut, vilka faror och möjligheter finns utmed er vägen. 

Vad från er historia kan ni använda er av på vägen och vilka erfarenheter skall ni lämna bakom er.

Vilka hinder ni kan stöta på och om det finns några nyckelpersoner som kan stötta er på vägen fram mot er vision.

I allt detta påverkar er värdegrund för vilka val ni gör.


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅLSYFTE


MÅLGRUPP

Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som .....


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon