Process- och funktionsutveckling


VAD

Syftar till att beskriva hur ni behöver organisera er och vilka processer, funktioner, kompetenser, roller och ansvar ni behöver för att uppnå era mål. 

Workshopen börjar med att skapa en översikt över nuläget. Sedan arbetar gruppen fram vilka grundläggande förändringar som ni behöver genomföra. Förändringarna kan vara på olika delar av er verksamhet så som organisation, process, kompetens, roll och ansvar, kultur. 


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅLSYFTE


MÅLGRUPP

Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som .....


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon