Visions- och värdegrundsworkshop


VAD

När er affärs/verksamhetsidé, vision och värdegrund finns så behöver en organisation bestämma specifika mål. Era mål och er värdegrund blir till handlingsplaner. Workshopen kommer att varva teori om hur man formulerar och följer upp mål med praktiskt arbete.

En del av arbetet är att bryta ner stora mål till den egna gruppen och vidare ner så att varje person får en chans att beskriva sina personliga mål som medarbetare. Stora mål kommer också brytas ner till delmål.

För varje mål definieras vilka aktiviteter som tillsammans formar handlingsplanen.


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅLSYFTE


MÅLGRUPP

Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som .....


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon