Kommunikation och samarbete


VAD

Detta är en workshop vars syfte är att ge en inblick i vad som påverkar samarbete i grupp Och hur man kan vara uppmärksam på olika skeenden och hur man kan hantera detta. 

Praktiska övningar varvas med teori.

Workshopen avslutas med att gruppen får arbeta mer konkret med idéer och planer för att förbättra samarbetet på den egna arbetsplatsen.


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅLSYFTE


MÅLGRUPP

Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som .....


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon