Ledarskap   Ledarcoaching   Utveckling av ledningsgrupp   Handledning av ledare  

Utveckling av ledningsgrupp

Starka varumärken leds av modiga ledare som vågar vara en förebild och ambassadör för rörelsen.

Ledare är de som leder så att andra vill följa


Alla delar av ledningen är ambassadörer för varumärket, förebilder och trendskapare för medarbetarna i organisationen. Vi leder utveckling av medvetenheten om dynamiken i att leva varumärket. Hur kommunikation och samarbete i ledningsgrupper kan förändra hela organisationer.


Vanliga teman i utveckling av ledningsgrupp är: 


 • Visioner och mål
 • Värderingar och normer
 • Skapa kreativt klimat för innovationer och förnyelser 
 • Arbetet med att ta fram nya värderingar 
 • Öka kompetensen att leda förändring 
 • Stötta arbete med att ta fram nya strategier
 • Hur fattas beslut och av vem? 
 • Rutiner 
 • Agenda och mötesformer   
 • Självinsikt 
 • Samspel och samverkan 
 • Konflikthantering 
 • Krishantering   Living the Brand - handlar om kulturen 
i organisationen, vad man tror på och samverkar för. Starka framgångsrika varumärken 
handlar om relationer.