Seminarier och Workshops

Ofta börjar vårt samarbete med en uppdragsgivare med en workshop. 
Det ger god energi till förändringsarbetet. Ibland är kunskapsnivån 
olika bland kollegorna när det gäller förändringsarbete och den 
specifikasituationen. Då är det väldigt effektivt och vägvinnande 
att starta upp med ett seminarie eller en workshop.

Vänta inte på bättre vindar 

- Lär dig segla hallonbåt

Föreläsning och workshop om att leva sitt varumärke

Läs mer>>

Visions- och värdegrundsworkshop

Denna workshop syftar till att ta fram en vision för framtiden och vad som är viktigt på vägen dit.

Läs mer>>

Mål och handlingsplansplaner

Workshop om hur man formulerar och följer upp mål i teorin och  praktiskt arbete.

Läs mer>>

Process- och funktionsutveckling

Syftar till att beskriva hur ni behöver organisera er och vilka processer, funktioner, kompetenser, roller och ansvar ni behöver för att uppnå era mål. 

Läs mer>>

Kommunikation och samarbete

Detta är en workshop vars syfte är att ge en inblick i vad som påverkar en individ och grupp i samarbete med andra. 

Läs mer>>

Kreativitet och struktur för ökad framgång

Workshop för att utveckla kreativitet, kommunikation och struktur som stödjer ökad framgång.

Läs mer>>