Vänta inte på bättre vindar

- Lär dig segla hallonbåt!


VAD

Det här seminariet tar upp följande frågor:

Vad är ett varumärke?

Hur kan varumärken fungera egentligen?

Hur fungerar vi människor då?

Vad menas med att allt kommunicerar och vad innebär det för de som är inblandade?

Varför är det viktigt att ta reda på vad det egna varumärket står för?

Vad är kärnvärden och vad kan man ha dem till i vardagen?


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅL

Att skapa medvetenhet kring all kommunikation utifrån varumärket och kärnvärden


SYFTE

Skapa en grundinsikt och inspiration inför fortsatta arbeten med att implementera och levandegöra kärnärden och varumärken i organisationer

Målgrupp: Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som står inför att starta upp förändringsarbeten med värderingar som drivkraft.


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon