Ledarcoaching - Våga vara en förebild

Starka varumärken leds av modiga ledare som vågar vara en förebild och ambassadör för rörelsen.

Ledare behöver enskilda coachingsamtal.


Tillsammans utformar du och coachen innehåll och inriktning. 

Det kan handla om individuell utveckling för att förtydliga och stärka ditt personliga ledarskap, hitta ansvarsgränser, förmågan att kunna fatta beslut och kommunicera dessa på ett bra sätt för den grupp du leder. Det kan även handla om din individuella process att formulera dina mål, värderingar och normer. Du får hjälp att få en överblick över din situation samt handledning och inspiration till att prova alternativa vägval. Vi kan ge ett strukturerat stöd för att uppnå dina och organisationens mål löpande under förändringsarbeten eller genomföranden.I huvudsak fokuserar vi på arbetsrelaterade frågeställningar, men eftersom allt hänger ihop i livet händer det att även privata angelägenheter kommer upp. 


Teman som är vanliga i samtalen är :

 • Ditt uttryck som ambassadör för varumärket och förebild för medarbetarna 
 • Egna karriärmål
 • Beslutsförmåga och handlingskraft
 • Förmågan att skapa ett gott arbetsklimat
 • Skapa balans mellan arbete och fritid
 • Svåra medarbetarsamtal
 • Hantera stress och hög arbetsbelastning
 • Öka energin i arbetsgruppen
 • Hantera konflikter
 • Ansvarsfördelning
 • Misstro och kommunikationssvårigheter

   If it´s to be - it´s up to me!


Att gå genom livet och underskatta sig själv, 
är som att köra bil med handbromsen åtdragen.


Maxwell Maltz