Personliga samtal   Coaching   Handledning   Krissamtal  

Krissamtal


När det är tungt och känns hopplöst eller paniken närmar sig

När du har hamnat i en situation på arbetet eller hemma som påverkar dig mycket och du just nu har svårt att utföra dina arbetsuppgifter. Till exempel skilsmässa, dödsfall, uppsägning, mobbing.


Eller om du är ledare för en arbetsgrupp i kris. På grund av till exempel uppsägningar, omorganisationer, dödsfall på arbetsplatsen eller andra omvälvande händelser. Du har behov av stöd i din situation.


Vad

Vi erbjuder professionellt samtalsstöd.

Hit kan du komma med allt som berör dig.


Hur

Under krissamtal följer vi processen och stöttar i de frågor och funderingar som känns angelägna för stunden.

Samtalet genomförs antingen i era egna lokaler eller hos oss. 

Vi arbetar under tystnadsplikt.

   

Tid

1-4 timmar per gång och minst tre gånger för att följa upp processen.  
Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga 
över ditt huvud, men du kan hindra dem 
från att bygga bo i ditt hår.


Kinesiskt ordspråk