Krishantering

Varumärket är helheten som skapas av alla dagliga gärningar bland personalen

Kris är möjlighet till utveckling

Har gruppen eller någon enskild medarbetare drabbats av en plötslig förändring som påverkar gruppens arbete. Så som dödsfall, olycksfall, sjukdom, uppsägningar, utbrändhet, skilsmässa eller liknande. Vid dessa tillfällen är det oerhört viktigt att få stöd och bara vara. Att få berätta utförligt och bli lyssnad på. Vi stödjer er i processen att möta och hantera den uppkommna situationen. Och bidra till att gruppen så fort som möjligt återhämtar sig och kan börja fungera utefter de nya förutsättningarna.


Vi erbjuder professionell handledning och samtalsstöd.


För dig som är ledare och vill:

• Öka din kunskap och förståelse för vad som händer med människor som står inför en förändring och upplever en kris

• Träna på att genomföra ett svårt samtal

• Öka medvetenheten om hur du på bästa sätt kan möta en människa i kris

• Få kunskap om hur du kan lotsa människor att gå vidare och se nya möjligheter


Handledning/samtalsstöd kan genomföras individuellt eller i en arbetsgrupp.

Du kan tända många ljus med ett enda, utan att för den skull förminska det första ljusets lyskraft.


Midrash