Konflikthantering

Varumärket är helheten som skapas av alla dagliga gärningar bland personalen

Vi är alla olika

Konflikter är naturligt och nyttigt. Konflikter kommer sig av att två eller flera tycker olika.

Om alla tycker likadant så minskar förmågan till förändring och utveckling.

Och ibland kan konflikter i sig skapa situationer som hindrar gruppen från att lösa sina uppgifter och att utvecklas på ett bra sätt. 


Fritsch & Co kan bidra med att förbereda gruppen för hur en grupp kan förstå och möta konflikter.

Och om en konflikt bidrar till att sänka gruppens förmåga att lösa sin uppgift och dränerar gruppen på energi så kan Fritsch & Co hjälpa er i att sortera i situationen för att komma vidare.


Vårat arbetssätt är föreläsningar och workshop i grupp samt enskilda samtal med medarbetare och ledare.
Gläds då du dnubblar

-du slapp just att falla!