Ledarskap   Ledarcoaching   Utveckling av ledningsgrupp   Handledning av ledare  

Handledning av ledare i relationen till arbetsgruppen

Starka varumärken leds av modiga ledare som vågar vara en förebild och ambassadör för rörelsen.

Möjlighet att utvecklas som ledare under arbetets gång


Handledning syftar till att ge chefen stöd i att utvecklas i sin roll, att förstå processerna inom organisationen och att se frågeställningar och skeenden i nya perspektiv. Målet är självständiga, trygga och kompetenta chefer som vågar vara förebilder och ambassadörer för varumärket. 

All handledning sker i linje med verksamhetens syfte och mål och avser att stödja ledarskapet samt bidra till utveckling såväl professionellt som personligt.


Teman som är vanliga i handledning är :

  • Den egna inverkan i gruppen
  • Informella skeenden och regler
  • Informella strukturer
  • Svåra medarbetarsamtal
  • Hantera stress och hög arbetsbelastning
  • Öka energin i arbetsgruppen
  • Hantera konflikter
  • Ansvarsfördelning
  • Misstro och kommunikationssvårigheter
Livet går inte ut på att ha bra kort på hand, 
utan att spela smart med de du har


Josh Billings