Personliga samtal   Coaching   Handledning   Krissamtal  

Handledning


Hit kan du komma med allt som berör dig i din arbetsroll

För dig som behöver stöd i din relation till det som är och sker på jobbet. När du vill utveckla ditt sätt att samverka med andra. Du kan vara projektledare, specialist, arbetsledare, teamleader, en person som skall leda dig själv och andra. I huvudsak fokuserar vi på arbetsrelaterade frågeställningar, men eftersom allt hänger ihop i livet händer det att även privata angelägenheter kommer upp. 


Vad

Vi erbjuder professionell handledning

Vanliga teman i handledning är:

  • Hitta lösningar på dilemman och angelägenheter
  • Ansvar och befogenheter
  • Gränssättningar
  • Samverkan med andra
  • Hjälp med att se helheten och din roll i den


Hur

Under handledning följer handledaren processen och stöttar i de frågor och funderingar som är aktuella kring din roll på arbetet .

Handledningen genomförs antingen i era egna lokaler eller hos oss. 

Vi arbetar under tystnadsplikt.

   

Tid

1-4 timmar per gång och minst tre gånger för att följa upp processen. Gå inte alltid dit vägen leder, 

gå istället dit ingen väg finns

-Och lämna spår