Grupputveckling   Utveckling av arbetsgrupp   Facilitering   Förändringsledning   Konflikthantering   Krishantering  

Utveckling för arbetsgrupper

Varumärket är helheten som skapas av alla dagliga gärningar bland personalen

Utveckling av arbetsgrupp

Vi leder er i processen att frigöra potentialen i ert varumärke genom att öka engagemanget.


Vi leder er i processen att:

 • Utforma visioner och mål som engagerar individerna i organisationen
 • Skapa en kultur som uppmuntrar till delaktighet och stöder individernas kreativitet och engagemang. 
 • Formulera rutiner som stärker det långsiktiga värdet av varumärket.
 • Inspirera medarbetarna i organisationen att integrera visionen och värderingarna i sina attityder och beteenden.
 • Stärka organisationens ledare att verka som ambassadörer och ledstjärnor för medarbetarna.Vi kikar på det som "sitter i väggarna"

Varje arbetsgrupp förväntas fungera och prestera sitt bästa, kläcka nya idéer, driva utveckling och förvalta. Det förutsätter god kommunikation, tillit, välformulerade roller och förväntningar. 

Ibland fungerar det inte. Värdefull energi går till spillo i osäkerhet, missuppfattningar, misstro och irritationer. 

Vi stöttar gruppen med att stärka individerna i självkänsla, tillit, och frimodighet. Vanliga teman i arbete med grupper är:


 • Öka förståelsen och insikten i organisationens vision och hur gruppen bidrar till denna vision
 • Öka förståelsen för företagets kärnvärden och insikten hur det påverkar gruppen och var och en.
 • Öka insikten om hur gruppen påverkar heleten i företaget.
 • Öka förmågan att organisera sig för uppgiften, utarbeta rutiner och utveckla arbetsprocesser
 • Förbättra kommunikationen. 
 • Förbättra förmågan att hantera mångfald. 
 • Förbättra förmågan att möta förändringar 
 • Ta ansvar för egna behov och sätta gränser
 • Medvetenhet om sin egen inverkan på omgivningen 
 • Ge och ta emot feedback 
 • Förbättra klimatet för kreativitet och innovationer 
 • Samspel och samverkan, Konflikthantering  


Passion is the key to everything we do


Cirque du Soleil