Vi ger stöd i förändring och kommunikation
till individer, grupper och organisationer.Vi ger stöd i förändringar och kommunikation 

Framgång ser olika ut, liksom målen. Det kan handla om berömmelse, ökad lönsamhet eller att förverkliga en idé. Gemensamt för alla är att framgång är en förändring. För att nå en förändring behöver en del av det gamla invanda ge plats för nytt. Nya tankebanor och nya beteenden. Förnyelse kräver kreativitet, viljan, modet och friheten att tänka nytt.

Vi stöttar människor och organisationer i förändring och kommunikation. Vår grundsyn är att alla människor har en inneboende drivkraft till utveckling, och önskan om samspel med sin omgivning. Men ibland finns det hinder. Vi stöttar processen att upptäcka nya förhållningssätt för framgång.


Starka varumärken har goda relationer

Att bygga ett framgångsrikt varumärke handlar om relationer. Det är individerna i varje organisation som bygger relationerna med kunder och återförsäljare. Det är individerna som bygger varumärkets image och kulturen i organisationen, vad man tror på och samverkar för. Det är till och med så att organisationer som har en tydlig vision och tydliga värderingar är mer lönsamma än andra.  


Trimma konkurenskraften genom att öka medarbetarnas engagemang

Det är upplevelsen hos kunden som man konkurrerar med. Summan av intrycken som omgivningen får av relationen med ett varumärke. Alla i organisationen, både ledare och medarbetare behöver aktivt involveras i arbetet att bygga ett värdefullt, starkt och trovärdigt varumärke.


Vår metod

Vår metod grundar sig på föreläsningar, workshops och personliga samtal på alla nivåer i organisationen. Involvera alla.

Vi stöder vårt arbete på Gestaltmetodik, NLP, systemiskt tänkande och ett coachande förhållningssätt. Vi arbetar upplevelsebaserat med kreativa metoder.


Våra nyckelord i arbetet är  äkthet - meningsfullhet - engagemang - helhet.


Grunden i arbetet är kontakt i kommunikation - medvetenhet - personligt ansvar

Vår idé

Vi ger stöd i förändringar och kommunikation till individer, grupper och organisationer.
Om en man är kallad till att vara gatsopare, 
så ska han sopa gatorna som Michelangelo målade, som Beethoven komponerade musik, som Shakespeare skrev poesi.

Han ska sopa gatorna så att himmelens och jordens härskare stannar upp och säger 
"Här levde en stor gatsopare, som gjorde 
sitt jobb väl".


Martin Luther King Jr