Kreativitet och struktur för ökad framgång


VAD

Ni får tillgång till verktyg för att:

- Öka kreativiteten och tänka nytt 

- Skapa struktur för att utveckla innovationer 

- Öka förmågan att kommunicera 

- Medverka till ett kreativt arbetsklimat 

- Öka förmågan till Förändring


För oss är kreativitet ett vidare begrepp än för många andra. Kreativitet är kronan på verket och ofta ett symptom på en väl fungerande grupp. Där man har tillit till varandra, mod att prova nytt, samarbetsförmåga och god kommunikation. Möjligheten till stor kreativitet handlar om hur jag förhåller mig till mig själv och till mina medmänniskor. Att inse vad fungerande kommunikation är, utgör grunden i kreativitet tillsammans med andra.


Med många års erfarenhet av att arbeta med kreativa processer hjälper vi grupper att utveckla sin kreativitet, kommunikation och strukturer som stödjer deras mål och strategier för innovationer och ökad framgång. Vårt arbetssätt baserar sig på idén om att upplevelser och egna erfarenheter följt av reflektioner är det mest effektiva och bestående lärandet. Insikter är förutsättningen för bestående förändringar i beteenden och attityder.


HUR

Vi varvar teori och aktivitet, frågor med grupparbeten.


MÅLSYFTE


MÅLGRUPP

Chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper som .....


TID

2-8 tim

Praktiskt: Till det här seminariet behövs A3papper och pennor till alla.

Blädderblock och pennor

OH-kanon