Personliga samtal   Coaching   Handledning   Krissamtal  

Coaching


När du vill mer

Det kan handla om att hitta och formulera din vision, dina mål, värderingar och normer. Du får hjälp att få en överblick över din situation och inspiration till att prova alternativa vägval till förändring. 

Vi ger ett strukturerat stöd för att du ska uppnå det du vill och komma underfund med hur det skall gå till.


Vad

Teman som är vanliga i coaching är :

  • Egna karriärmål
  • Beslutsförmåga och handlingskraft
  • Skapa balans mellan arbete och fritid
  • Hantera stress och hög arbetsbelastning
  • Hantera konflikter
  • Misstro och kommunikationssvårigheter


Hur

Tillsammans utformar du och coachen innehåll och inriktning.

Coachingen genomförs antingen i era egna lokaler eller hos oss. 

Vi arbetar under tystnadsplikt.

   

Tid

1-4 timmar per gång och minst tre gånger för att följa upp processen. Om du gör som du alltid har gjort 
får du det du alltid har fått.

Kjell Enhager