Fritsch & co filosofi


Vår värdegrund

Vi på Fritsch & co baserar vårt arbete och verksamhet på gestaltteori och metodik, väl beprövat inom personlig utveckling samt ledarskaps- och organisationsutveckling sedan 1950-talet. 


Vår grundsyn är att människan har en inneboende drivkraft till utveckling, och vilja till samspel med sin omgivning och att vi vill engagera oss i sådant som skapar mening. Vi hyser stor respekt för individens egen förmåga till förändring utefter egna kompetenser och resurser. Vårt uppdrag är därför inte att förändra någon, utan att inspirera och motivera till att upptäcka vad som skapar mening. Och att var och en hittar och utnyttjar sin inre potential och utveckla den efter egen vilja.  


Vi tror på att utveckling och lärande sker bäst genom egna upplevelser och erfarenheter i reflektion tillsammans med andra.Framgång

Framgång ser olika ut för alla, liksom målen. Det kan handla om berömmelse, ökad lönsamhet eller att förverkliga en idé. Gemensamt för alla är att framgång är en förändring. För att nå en förändring behöver en del av det gamla invanda ge plats för nytt. Nya tankebanor och nya beteenden. Förnyelse kräver kreativitet, viljan, modet och friheten att tänka nytt.

Vi inspirerar människor och organisationer till att leva ut sin potential och storhet för att tillsammans nå framgång. Vår grundsyn är att alla människor har en inneboende drivkraft till utveckling, och vilja till samspel med sin omgivning. Men ibland finns det hinder. Vårt uppdrag är inte att förändra någon, utan att hjälpa till att ta bort hinder till framgång. Genom att inspirera och motivera var och en till att upptäcka sin inre potential och utveckla den efter egen vilja.


Kommunikation

För oss är väl fungerande kommunikation grunden till all framgångsrik samverkan mellan människor. Förmågan att lyssna, ta in och förstå andra och deras perspektiv av tillvaron samt förmågan att uttrycka sina egna behov och vilja.


Kreativitet

För oss är kreativitet ett vidare begrepp än för många andra. Alla är kreativa, vi använder vår kreativitet dagligen till att lösa små som stora problem. Emellanåt sätter vi upp hinder för oss själva och vår kreativitet, det är då vi upplever att vi inte kan, vill eller vågar. Möjligheten till stor kreativitet handlar om hur jag förhåller mig till mig själv och till mina medmänniskor och insikten om vad fungerande kommunikation är. Det handlar om att frigöra sig från förväntningar, prestationskrav och negativa tankar. Många av oss har kreativa tillgångar som vi inte använder helt enkelt. 

I samarbete med andra är kreativitet kronan på verket och ofta ett symptom på en väl fungerande grupp. Där man har tillit till varandra, mod att prova nytt, samarbetsförmåga och god kommunikation.


Varumärkets styrka sitter i vardagens handlingar

Att bygga varumärkesvärde kräver medverkan och engagemang av chefer och medarbetare. Detta kan inte uppnås genom att bara berätta för människor att bli mer innovativa, kundfokuserade eller kvalitetsdrivna (eller vad organisationens värderingar är). Alla i organisationen, både ledare och medarbetare behöver aktivt involveras i arbetet att bygga ett värdefullt, starkt och trovärdigt varumärke.


Starka framgångsrika varumärken handlar om relationer. Det är individerna i varje organisation som bygger relationerna med kunder och återförsäljare. Det är individerna som bygger varumärkets image. Alla bör ha förståelse för vision, målen och värderingar och en vilja att göra varumärket levande genom sina dagliga gärningar i relation till varandra och kunder. Det handlar om kulturen i organisationen, vad man tror på och samverkar för. Det är till och med så att organisationer som har en tydlig vision och tydliga värderingar är mer lönsamma än andra.  


Vi designar program för att arbeta in en kultur och struktur i er organisation där beteende och attityd stödjer ert varumärke. 


Vår metod

Vår metod grundar sig på gestaltiska teorier och coaching teorier.

Grunden i arbetet är kontakt i kommunikation, medvetenhet och personligt ansvar. 


Grunden i arbetssättet är:

 • Öka insikten om verkan av god kommunikation
 • Öka medvetenheten om valmöjligheter
 • Öka känslan av meningsfullhet
 • Öka medvetenheten om det personliga ansvaret
 • Öka medvetenheten om de egna behoven
 • Öka medvetenheten om de egna gränserna
 • Öka känslan av hanterbarhet
 • Öka medvetenheten om alternativa förhållningssätt 
 • Öka förmågan att tolka omgivningen
 • Öka känslan av att omvärlden är begriplig
 • Öka förmågan att uttrycka sig
Visioner och mål


En stenhög upphör att vara stenhög i samma ögonblick som någon betraktar stenarna och inom sig ser en katedral


Antoine De Saint-Exupery


 Framgång ser olika ut för alla, liksom målen. Det kan handla om berömmelse, ökad lönsamhet eller att förverkliga en idé. Gemensamt för alla är att framgång är en förändring. För att nå en förändring behöver en del av det gamla invanda ge plats för nytt.


Möjligheten till stor kreativitet handlar om hur jag förhåller mig till mig själv och till mina medmänniskor och insikten om vad fungerande kommunikation är.