Personliga samtal   Coaching   Handledning   Krissamtal  

Personliga samtalFramgång är olika för oss alla

Skapa din egen mening som engagerar dig, det ger framgång och god sömn. 

Personliga möten med fokus på utveckling frigör energi och ger möjlighet att ta bort hinder för framgång. Vi erbjuder professionell ledning av utveckling genom personliga samtal och har beskrivit tre möjliga ingångsvinklar här.Vår grundsyn är att människan har en inneboende drivkraft till utveckling och vilja till samspel med sin omgivning. Vi hyser stor respekt för varje persons förmåga till förändring utefter egna kompetenser och resurser. Vårt uppdrag är därför inte att förändra någon, utan att inspirera och motivera till att upptäcka den inre potentialen och låta den utvecklas. 

Vår önskan är att du som kommer till oss skall hitta och utveckla flera styrkor och uttryckssätt.


Läs mer om:

Coaching

Handledning

Krissamtal

Be inte att få ett lätt liv, be att få bli en starkare människa. Be inte om uppgifter som 

motsvarar dina krafter, be om kraft 

som motsvarar dina uppgifter.


Philip Brooks